ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ  2021

 Από τις 7-11-20, βρισκόμαστε σε αναστολή λειτουργίας, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επέβαλε η Κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση του COVID 19, έχοντας διακόψει το πρόγραμμα του Σχολείου Διάσωσης και κάθε άλλη προγραμματισμένη δραστηριότητα.

Οι απολύτως απαραίτητες διαδικασίες, για την λειτουργία της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., συνεχίζουν και πραγματοποιούνται, κυρίως  διαδικτυακά.

 Η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. έχει δηλώσει επισήμως προς τις κρατικές υπηρεσίες, από την αρχή της υγειονομικής κρίσεως, την διαθεσιμότητά της να συνδράμει τον κρατικό μηχανισμό, αν και όπου απαιτηθεί.

Καθ’ όλη την διάρκεια αναστολής λειτουργίας και κατά τακτά χρονικά διαστήματα, πραγματοποιούνται διαδικτυακές συναντήσεις των μελών της ΕΕΕΔΕΑ, προκειμένου να διατηρηθεί η συνοχή της ομάδος.

 

Στις 1-3-2021 η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. επαναλειτουργεί υπό περιορισμούς, μετά την απόφαση για την κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των μελών της ομάδος (με Αρ. Πρωτ. 162065//26-2-21) του Αντιπεριφερειάρχη Δυτικού Τομέα Αθηνών & Προέδρου Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας.

Η κατ’ εξαίρεση μετακίνηση των μελών της ομάδος, επιτρέπετε ΜΟΝΟ στις εξής περιπτώσεις:

•        Τις ημέρες, Δευτέρα και Πέμπτη και από ώρας 17:00 έως 22:00, από και προς την Βάση Ετοιμότητος της ομάδος.

•        Σε κάθε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης  προκειμένου να ασκήσουν δράσεις Πολιτικής Προστασίας.

•        Σε δράσεις ενημερώσεως κοινού.

 

Στις 2 & 3 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών της ΕΕΕΔΕΑ, με την θεωρητική παρουσίαση BLS.

 

Στις 4-3-21  πραγματοποιήθηκε δια ζώσης εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών της ΕΕΕΔΕΑ, στον χώρο της ομάδος, με την πρακτική ολοκλήρωση της παρουσιάσεως BLS.

 

Στις 7-3-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών της ΕΕΕΔΕΑ, με την παρουσίαση του θέματος «Έρευνα & Διάσωση στο εσωτερικό κτηρίου».

 

Στις 10-3-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών της ΕΕΕΔΕΑ, με την παρουσίαση του θέματος «Βασικές αρχές  προστασίας από σεισμούς».

 

Στις 14-3-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών της ΕΕΕΔΕΑ, με την παρουσίαση του θέματος «Βασικές αρχές πυροπροστασίας».

 

Στις 4-4-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας", με την παρουσίαση του θέματος «Βασικές αρχές  προστασίας από σεισμούς».

 

Στις 7-4-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας", με την παρουσίαση του θέματος «Βασικές αρχές πυροπροστασίας».

 

Στις 8-4-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των μελών του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας", με την παρουσίαση του θέματος «Έρευνα & Διάσωση στο εσωτερικό κτηρίου».

 

Στις 11-4-21 πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική πεζοπορία 20 km στο Ποικίλο Όρος επ’ ωφελείας των μελών της ΕΕΕΔΕΑ.

Στις 14-4-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των νέων μελών της ΕΕΕΔΕΑ και μελών του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας", με την παρουσίαση του θέματος «Διαχείριση Ατυχήματος με μεγάλο αριθμό θυμάτων με την μέθοδο του Start triage».

Στις 21-4-21 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκπαιδευτική συνάντηση επ’ ωφελείας των νέων μελών της ΕΕΕΔΕΑ και μελών του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Μάνδρας Ειδυλλίας "Πατέρας", με την παρουσίαση του θέματος «Βασικές αρχές  προστασίας σε πεζοπορικές δράσεις υπαίθρου».

 

......... αν και σε περιορισμό....ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ