ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Σχολείου Διάσωσης 2020-21 με χ

Έναρξη προγράμματος 14 Οκτωβρίου 2020

Έχουμε αναστολή λειτουργίας του σχολείου λόγω του covid 19

Το παραπάνω ανακοινωθέν πρόγραμμα του Σχολείου Διάσωσης 2020-21

  • Είναι ένα ευέλικτο σχέδιο εκπαιδεύσεως

  • Μπορεί να τροποποιηθεί βάσει των αναγκών που θα προκύψουν

  • Ενδέχεται να έχει εμβόλιμες ημερομηνίες διεξαγωγής ασκήσεων

  • Ενδέχεται να έχει εμβόλιμες παρουσιάσεις και άλλων θεμάτων

  • Κατά κανόνα θα έχει ως ώρες ενάρξεως

17:30 τις καθημερινές

       10:00 τα Σαββατοκύριακα

  • Η ώρα λήξεως εξαρτάται από το θέμα της κάθε ενότητας