Έναρξη προγράμματος 4 Οκτώβριο 2021

Πρόγραμμα Σχολείου Διάσωσης 2021-page-001.jpg

Το πρόγραμμα του Σχολείου Διάσωσης 2021

  • Θα είναι ένα ευέλικτο σχέδιο εκπαιδεύσεως

  • Θα μπορεί να τροποποιηθεί βάσει των αναγκών που θα προκύψουν

  • Κατά κανόνα θα έχει ως ώρες ενάρξεως

18:00 τις καθημερινές

       10:00 τα Σαββατοκύριακα

  • Η ώρα λήξεως θα εξαρτάται από το θέμα της κάθε ενότητας