top of page

Υποχρεώσεις μελών

                           

Υποχρεώσεις μελών (32άρθρα) //επικαιροποίηση Γ. Σ. 9-1-2023.

1.     (ΔΣ 127 § 2. Ι.)   Ενεργά ορίζονται τα μέλη για τα οποία δεν εκκρεμούν οικονομικές υποχρεώσεις  προς την ομάδα.

Το κάθε ενεργό μέλος εντάσσεται σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες, ανάλογα με το ποσοστό  συμμετοχής του  (ΔΣ 127 § 2. ΙΙΙ. & § 2. IV.)

1η κατηγορία  100%  έως  70,1%  Μέλος Πολύ Δραστήριο

2η κατηγορία    70%  έως  40,1%  Μέλος Δραστήριο

3η κατηγορία    40%  έως  10,1%  Μέλος Οριακά Δραστήριο

4η κατηγορία    10%  έως    2,1%  Μέλος Αδρανές

5η  κατηγορία     2%  έως    0,0%  Μέλος Υποστηρικτής

 
*****************************************************************************
2.    ( ΔΣ 127 § 4) Τα δόκιμα μέλη ( έως ένα έτος από την εγγραφή )  για να μετονομασθούν σε τακτικά θα πρέπει να ανήκουν στις τρεις πρώτες κατηγορίες των ενεργών μελών και να εγκρίνει το Δ.Σ.. 


*****************************************************************************
3.    (ΔΣ 47 § 5)   Στις εκπαιδεύσεις που διοργανώνει η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., τα μέλη της  δικαιούνται  βεβαίωση παρακολουθήσεως την οποία θα παραλαμβάνουν έξι (6) μήνες μετά και εφόσον είναι ενεργά μέλη εντός του εξαμήνου αυτού. Οι βεβαιώσεις θα έχουν ημερομηνία λήξεως, ένα χρόνο αργότερα.  

                
*************************************************************************** 
4.    (ΔΣ 31 § 8)   Η παρουσία των νέων μελών (ακόμα και των ανεκπαίδευτων) σε καλύψεις Α’ Βοηθειών είναι απαραίτητες, πρωτίστως για απόκτηση εμπειριών. Το κάθε μέλος θα πρέπει να είναι συνεπές και να συμμετέχει σε όσες περισσότερες εκπαιδεύσεις και καλύψεις μπορεί, με στόχο την καλλίτερη και συνεχή εκπαίδευσή του. Η εκπαίδευση του καθενός έχει να κάνει με την δική του προσπάθεια να μάθει.                      
****************************************************************************
5.    (ΔΣ 26 § 6)   Μετά από κάθε δράση της ομάδος  πραγματοποιείτε «απενημέρωση», με παρατηρήσεις επί της δράσεως, από τα συμμετέχοντα μέλη. 


*****************************************************************************
6.    (ΔΣ 27 § 8)   Όταν αναλαμβάνουμε  καλύψεις Α΄ Βοηθειών ασχολούμαστε μόνο με αυτές και πάντα κάτω από τις οδηγίες του Αρχηγού της δράσεως και ως βοηθοί του Ιατρού, εάν υπάρχει. Σε καμία περίπτωση δεν αναλαμβάνουμε αστυνόμευση.  


*****************************************************************************
7.    (ΔΣ 48 § 4)   Θεωρείται αυτονόητος ο σεβασμός στους ανθρώπους της ομάδος μας, στους κόπους τους και την λειτουργία της ομάδος.

  
*****************************************************************************
8.    (ΔΣ 31 § 3)    Στις εκπαιδεύσεις τυχόν διαφωνίες μας με την εισήγηση (διαφωνίες δεν νοούνται οι απορίες), εκφράζονται κατ’ ιδίαν με τον εισηγητή και όχι μπροστά στους εκπαιδευομένους (ειδικά όταν υπάρχουν και άτομα εκτός ομάδος)  


***************************************************************************
9.    (ΓΣ 28-2-11 & ΓΣ 2-3-11 & ΔΣ 26 § 2 & ΔΣ 24 § 5)     Η ενημέρωση των μελών γίνετε μέσω e-mail ή σε ειδικές περιπτώσεις με SMS . Τεχνικά προβλήματα δεν δικαιολογούν την απώλεια επαφής με την ομάδα. Η ενημέρωση των μελών για όλα τα προγραμματισμένα συμβάντα (εκπαιδεύσεις, δράσεις, αποστολές) είναι ατομική υποχρέωση του καθενός.  


****************************************************************************
10.    Υποχρέωση όλων των μελών είναι η άμεση απάντηση στα μηνύματα της ομάδος, είτε θετικά, είτε αρνητικά.              

 
***************************************************************************
11.    Κάθε μέλος που επιθυμεί να διαγραφεί οφείλει να το δηλώσει εγγράφως.  


*****************************************************************************

12.    Η ομάδα έχει ομοιόμορφη ενδυμασία. 
Τα βασικά – ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ είδη στολής είναι: το πορτοκαλί τζόκεϊ, το πορτοκαλί μακό μπλουζάκι, η μπλε μαρίν ζακέτα φλις και το μπλε μαρίν παντελόνι, τύπου ΕΚΑΒ. 
Όλα τα υπόλοιπα είδη στολής είναι ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ.
Σε όλες τις δράσεις της ομάδος συμμετέχουμε φορώντας την πλήρη στολή της ομάδος. 
Στις συναντήσεις της ομάδος φοράμε τουλάχιστον την μπλούζα της ομάδος.   


****************************************************************************
13.    ( ΔΣ 72 § 8)    Τα ρούχα της ομάδος τα προμηθευόμαστε από την ομάδα σε διάστημα το πολύ 3 μηνών, μετά την εγγραφή μας (έστω και σταδιακά). Η εξόφλησή τους γίνετε άμεσα με την παραλαβή τους. Μέχρι να τα αποκτήσουμε θα συμμετέχουμε στις δράσεις και τις συναντήσεις με το γιλέκο της ομάδος. Παντελόνια και παπούτσια προμηθευόμαστε από μόνοι μας τα προβλεπόμενα. (Η ομάδα ως προμηθευτή παντελονιού ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ Δ. Ντάβος Αθηνάς 4 Μοναστηράκι. Έχει δηλώσει ειδική τιμή για τα μέλη μας)

*****************************************************************************
14.    (ΔΣ 10 § 2)   Για προστασία της εικόνας της ομάδος μας, τα μέλη μας στις διάφορες δράσεις, να αποφεύγουν να τρώνε, να πίνουν και να καπνίζουν. Εάν το κάνουν, θα φροντίζουν να γίνετε διακριτικά.

      
*****************************************************************************
15.    (ΔΣ 26 § 13)    Για την ενίσχυση της ομάδος, το κάθε μέλος να προβαίνει σε κινήσεις προβολής της ομάδος στους χώρους που δραστηριοποιείτε

*****************************************************************************
16.    (ΔΣ 53 § 4)    Όλα τα μέλη της ομάδος έχουν το δικαίωμα να συζητούν με τρίτους για ανάληψη δράσεων της ομάδος, χωρίς να δεσμεύουν την ομάδα, αν δεν εξουσιοδοτηθούν από το ΔΣ ή τον Πρόεδρο.        
*****************************************************************************
17.    (ΔΣ 8 § 4)   Ουδείς έχει δικαίωμα να εκπροσωπεί την Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., χωρίς την έγκριση του Δ.Σ. ή του Προέδρου.      


*****************************************************************************
18.    Υποχρέωση όλων των μελών η προσπάθεια εξευρέσεως υλικών και οικονομικών πόρων για την ομάδα.    

                   
*****************************************************************************
19.    Σε ειδικές, περιοδικές, και έκτακτες εκπαιδεύσεις περιορισμένου αριθμού, συμμετέχουν κυρίως τα ενεργά μέλη, ανάλογα με την αρχαιότητα και την δραστηριότητά τους.

 
*****************************************************************************
20.    
(ΔΣ 127 § 3)  Τα ενεργά μέλη για να συμμετάσχουν σε αρχαιρεσίες θα πρέπει:

 Ι.  Να είναι 18 ετών +1 ημέρα, να είναι εντάξει στις οικονομικές του υποχρεώσεις

 ΙΙ. Για την 1η, 2η και 3η κατηγορία ενεργών μελών όσοι  έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν και              δικαίωμα υποψηφιότητας.

 ΙΙΙ. Για την 4η και 5η κατηγορία ενεργών μελών, το δικαίωμα ψήφου και υποψηφιότητας δίνονται       υπό προϋποθέσεις, (σύμφωνα με την απόφαση της 127ης ΔΣ § 3. ΙΙΙ, όπως αυτή    τροποποιήθηκε στην Γ.Σ. της 9ης Ιανουαρίου 2023)

  • ΑΝ στα τρία (3) τελευταία έτη ανήκαν στις 3 πρώτες κατηγορίες έχουν δικαίωμα ψήφου, έχουν και δικαίωμα υποψηφιότητας. 

  • ΑΝ στα πέντε (5) τελευταία έτη ήταν συνεπείς στις οικονομικές τους υποχρεώσεις, έχουν δικαίωμα ψήφου, αλλά ΔΕΝ έχουν δικαίωμα υποψηφιότητας

 
*****************************************************************************
21.    ( ΔΣ 81 § 2 ΔΣ 95 § 2)  Οι συνεδριάσεις του Δ.Σ. είναι ανοικτές για όλα τα μέλη της ΕΕΕΔΕΑ. Για το αν θα συμμετάσχουν και τα δόκ
ιμα μέλη στις συνεδριάσεις, θα εξαρτάται κάθε φορά από τα θέματα που πρόκειται να συζητηθούν και θα πρέπει να συμφωνούν ΟΛΑ τα παρόντα μέλη του Δ.Σ.. ΑΝ κατά την διάρκεια της συνεδριάσεως, κριθεί ότι προέκυψε λόγος αποχωρήσεως των Δοκίμων μελών, με απόφαση του προεδρεύοντος, θα διακόπτεται η συνεδρίαση, μέχρι αποχωρήσεως των Δοκίμων  


***************************************************************************
22.    (ΔΣ 22 § 6 & ΔΣ 81 § 2)    Για την περίπτωση εκτάκτου ανάγκης, μετά από μαζική καταστροφή, κατά την οποία δεν θα υπάρχει τρόπος επικοινωνίας μεταξύ των μελών της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., ορίζεται σημείο συναντήσεως της ομάδος, (για ανάληψη δράσεως), η Βάση Ετοιμότητος της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. στην οδό Σιδηροδρόμων 1 Αθήνα (δίπλα στον Σιδηροδρομικό Σταθμό Πελοποννήσου, κάτω από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λαρίσης). Υπάρχει αναλυτικό σχέδιο δράσεως, το οποίο οφείλουν τα μέλη να αναζητήσουν και να το μελετήσουν.

****************************************************************************
23.    Έχουμε καθιερώσει μία εκπαιδευτική συνάντηση την εβδομάδα, η οποία γίνετε στην Βάση Ετοιμότητος & Εκπαιδεύσεως της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.  στη οδό Σιδηροδρόμων 1 στην Αθήνα (δίπλα από τον σιδηροδρομικό σταθμό Πελοποννήσου)  από τις 18:00 έως τις 20:00.  Ως υποχρεωτική καθιερωμένη ημέρα έχει ορισθεί η Δευτέρα και ως δευτερεύουσα προαιρετική, αλλά προτεινόμενη, η
 Τετάρτη (η οποία μπορεί να αλλάξει μετά από ενημέρωση των μελών).


*****************************************************************************

24.    (ΔΣ 72 § 8 & ΔΣ 81 § 6 )  Η οικονομική υποχρέωση των μελών είναι: Ο Κανόνας 10 € η εφ άπαξ εισφορά εγγραφής και 30 € η ετήσια συνδρομή. Οι Ανήλικοι και οι φοιτητές (με πάσο ή βεβαίωση της σχολής) 10 € η εφ άπαξ εισφορά εγγραφής και 15 € η ετήσια συνδρομή. Οι άνεργοι (με δελτίο ανεργίας) αν δεν θα έχουν τη δυνατότητα, θα πληρώνουν ως φοιτητές. Κάθε άλλη ειδική περίπτωση θα εξετάζεται μεμονωμένα από το Δ.Σ..            

                  
***************************************************************************
25.    (ΔΣ 79 § 3) Για το έτος εγγραφής, ως ετήσια συνδρομή καταβάλλεται:   
α) Ολόκληρη το ποσό, για έγγραφή από 1 Ιανουαρίου έως και 30 Ιουνίου.                             
β) Το μισό ποσό, για έγγραφή από 1 Ιουλίου έως και 31 Δεκεμβρίου.
Οι ανανεώσεις των ετησίων συνδρομών των μελών θα πρέπει να ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος Μαρτίου του κάθε έτους.    

                                         
*****************************************************************************
26.    (ΔΣ 71 § 7 & ΔΣ 81 § 2) Μία ακόμα οικονομική υποχρέωση των μελών, χωρίς εξ αρχής προκαθορισμένο χρόνο εκπληρώσεώς της, είναι ότι:

### τα μέλη τα οποία θα εγγράφονται στην Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. μετά την λειτουργία των διασωστικών σχολείων, με αποτέλεσμα να μην έχουν παρακολουθήσει την εκπαίδευση, θα είναι υποχρεωμένα να παρακολουθήσουν το αμέσως επόμενο σχολείο, όποτε διοργανωθεί, καταβάλλοντας εφ άπαξ το αντίστοιχο κόστος του (αφαιρώντας παρελκόμενες χρεώσεις, όπως συνδρομές ρούχα κλπ).

### Σε περίπτωση αδυναμίας του μέλους να παρακολουθήσει το σχολείο, το αντίστοιχο κόστος του σχολείου θα καταβάλλεται εφ άπαξ (αφαιρώντας τις παρελκόμενες χρεώσεις).  

### Σε περίπτωση αδυναμίας του μέλους να καταβάλει εφ άπαξ, το αντίστοιχο κόστος του σχολείου (αφαιρώντας τις παρελκόμενες χρεώσεις).  θα χρεώνεται το σχετικό κόστος και θα το εξοφλεί σταδιακά, κατόπιν συμφωνίας με τον Ταμία (με τα αντίστοιχα παραστατικά χρεώσεων και πιστώσεων).
 

Δεν εκδίδεται βεβαίωση παρακολουθήσεως του διασωστικού σχολείου στα μέλη τα οποία  ΔΕΝ παρακολούθησαν το σχολείο ή ΔΕΝ το έχουν εξοφλήσει πλήρως.    
Η τυχόν, εκ νέου επαναληπτική συμμετοχή των μελών σε επόμενα αντίστοιχα σχολεία ΔΕΝ  θα επιφέρει οικονομική υποχρέωση.  


***************************************************************************
27.    Κατά την εγγραφή τους τα μέλη προσκομίζουν φωτογραφία ταυτότητος (φυσική & ηλεκτρονική)

         
**************************************************************************
28.    (ΔΣ 32 § 7)   Λειτουργεί ένα πρόγραμμα επιβραβεύσεως (ΠΡΟ.Ε.) των ενεργών μελλών που βασίζετε σε πόντους συμμετοχής. (ενδεικτικά 1 πόντος σε δράση, 1/2 πόντος συναντήσεις) ΔΕΝ λαμβάνει κανένας χρηματική επιβράβευση

*************************************************************************
29.    (ΔΣ 32 § 8 & ΔΣ 127 § 6)   στις δράσεις της ομάδος, καλύπτονται από την ομάδα τα εισιτήρια των συμμετεχόντων  με το ποσόν των 3€ και τα έξοδα του ΙΧ 10 € (ή 15€ για μεγάλες αποστάσεις) κλπ εφόσον θα υπάρχει δυνατότητα από το ταμείο της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.


 **************************************************************************
30.    Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., υπό προϋποθέσεις, έχουν ορισμένες παροχές (μόνιμες ή περιοδικές όπως: τηλέφωνα μέσω του military club, ειδικές τιμές σε πιστοποιημένες εκπαιδεύσεις, απόκτηση της κάρτας «Αθηνόραμα», άδεια εισόδου σε στρατιωτικά πρατήρια, εκπτώσεις υπεραστικών ΜΜΜ κλπ)

***************************************************************************
31.    Αυτονόητη υποχρέωση όλων των μελλών της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. είναι η προστασία,  η προβολή και η ανάπτυξή της ομάδος, μέσω υπευθυνότητος, ομαδικής συνεργασίας και ευγενούς άμιλλας.

****************************************************************************               
32.    Τα μέλη της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τους παρόντες όρους και να τους έχουν αποδεχθεί, όπως και τις προϋποθέσεις για την συμμετοχή τους στις δράσεις και τις εκπαιδεύσεις της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., σύμφωνα με τις οποίες δηλώνουν ότι:
•    Συμμετέχω στις εκπαιδεύσεις της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. με δική μου ευθύνη να προστατεύω τον εαυτό μου (δηλωμένο & στην Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής).
•    Συμφωνώ ότι ουδεμία ευθύνη φέρει η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. σε περίπτωση ατυχήματος που θα προκληθεί, είτε από λανθασμένη δική μου ενέργεια σε τρίτο πρόσωπο, είτε από τρίτο πρόσωπο σε εμένα (δηλωμένο & στην Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής).
•    Γνωρίζω ότι κατά την διάρκεια των δράσεων της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. λαμβάνονται φωτογραφίες, με σκοπό την δημοσιοποίηση επιλεγμένου αριθμού στο διαδίκτυο και όπου αλλού δύναται, προκειμένου να προβληθεί η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. και το έργο της.
•    Έχω ενημερωθεί, ότι σε περίπτωση που κάποια από τις δημοσιοποιημένες φωτογραφίες, θεωρώ ότι με προσβάλει, θα αφαιρείται από τους ηλεκτρονικούς χώρους τους οποίους διαχειρίζεται η Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α., απλά ενημερώνοντας τους υπευθύνους της.
•    Γνωρίζω ότι στους χώρους της Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α. λειτουργεί, καθ’ όλο το 24ωρο, κλειστό κύκλωμα επιτηρήσεως (κάμερες),  με σκοπό την προστασία προσώπων και αγαθών 
•    Ότι  πληρώνω προς την Ε.Ε.Ε.Δ.Ε.Α.  λαμβάνω την αντίστοιχη απόδειξη, με δική μου ευθύνη και για δική μου εξασφάλιση και για την εύρυθμη λειτουργία του Ταμείου της ομάδος.
•    Καταβάλω κάθε προσπάθεια με σκοπό να ακολουθώ όλα τα προγράμματα της Ε.Ε.Ε.Δ.ΕΑ. με συνέπεια και συμβάλλω στην ομαλή λειτουργία των διαδικασιών με την ευπρεπή συμπεριφορά μου. 
•    Γνωρίζω ότι δεν επιτρέπεται το κάπνισμα σε εσωτερικούς χώρους.

bottom of page